Воскресенье, 26.06.2022, 01:32
Офіційний сайт Аджамської сільської ради
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Guest | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 552
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Контактна інформація

(0522) 311-439
(0522) 311-388
27620 Кіровоградська обл.,
Кропивницький район, с. Аджамка, вул. Центральна, буд. 65

                                                      Додаток 1

                                                                                                            до рішення другої сесії  

                                                                                                         восьмого скликання  № 124/5

                                                                                                                 від 22.12.2020  року

 

 

 

 

 

 

Програма

поводження з твердими побутовими відходами

на 2021-2025 роки

 

 

  

 

 

с. Аджамка 

2020 рік

 

ПАСПОРТ

Програми

поводження з твердими побутовими відходами

на 2021-2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Виконавчий комітет Аджамської  сільської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий  комітет Аджамської сільської ради

5.

Відповідальний                     виконавець  програми

Виконавчий комітет Аджамської сільської ради

6.

Учасники програми

Виконком Аджамської сільської ради, підприємства та організації на території громади,

населення

7.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

8.

Перелік  місцевих  бюджетів,  які беруть      участь      у      виконанні програми      

Місцевий бюджет

9.

Загальний      обсяг      фінансових ресурсів,  необхідних  для

реалізації    програми,   всього,*   

При наявності коштів (уточнення бюджету)

 

                 * Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом          

              внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

Програма – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, інформаційних, освітньо-виховних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з твердими побутовими відходами на території Аджамської територіальної громади.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами».

Програма розроблена для розв’язання проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’я населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів.

На території Аджамської територіальної громади визначені місця для складування виробничих, побутових та інших відходів. На території громади відсутнє спеціалізоване підприємство у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Кількість утворюваних твердих побутових відходів на території громади щорічно зростає.

Санітарні паспорти на сміттєзвалища, контейнери та майданчики для збирання сміття на території громади відсутні.

Нормативно-правовою базою для  розроблення Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «про благоустрій населених пунктів» та інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України.

 

 1. Мета Програми

 

Завданням програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану діючих сміттєзвалищ, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, поліпшення екологічного та санітарного стану населених пунктів територіальної громади, забезпечення виконання вимог законодавства, нормативних, директивних документів ценральних органів виконавчої влади у сфері екологічної безпеки та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

 

                3.Основні завдання Програми

 

 Для досягнення мети програми  передбачається:

Завданням Програми є - створення екологічно безпечного полігону утилізації відходів та впровадження роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини, у тому числі:

 • зниження та повна ліквідація екологічної напруги;
 • запровадження ресурсозберігаючих технологій;
 • підвищення іміджу місцевої влади в питаннях поводження з ТПВ;
 • підвищення культури споживання;
 • інформування громадськості;
 • співпраця місцевої влади, громадськості та підприємців у проведенні заходів екологічних програм -  реформування системи санітарного очищення;
 • організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
 • посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів для запобігання впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельної ділянки після закриття звалища;
 • зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.

Впровадження на території сільської ради принципу «забруднювач платить».

Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами.

Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів. 

 

4.Основні напрямки розв’язання  Програми

 

  Впровадження Програми стане можливим за умови виконання таких заходів:

1. Просвітницька діяльність:

 • проведення екологічно - освітніх програм у навчальних закладах;
 • проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ серед населення.

2. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, у ході якого проводяться роботи:

 • придбання контейнерів для роздільного збору відходів;
 • облаштування майданчиків для складування ТПВ з дотриманням природоохоронних та санітарних вимог на території громади;
 • організація роздільного збору окремих побутових відходів;
 • ініціювання питання про створення на території громади підприємства щодо централізованого збирання на території громади відходів та вивезення їх до полігону.

 

  Розв’язати основні завдання можливо за такими напрямками:

 • розподіл територій загального користування та призначення відповідальних осіб за стан благоустрою на цих територіях;
 • створення місцевого комунального підприємства;
 • організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;
 • ліквідація          несанкціонованих         звалищ       та      санація території;
 • облаштування   контейнерних      майданчиків        для впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини;
 • залучення підприємств по збиранню вторинної сировини;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації  на місця облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини;
 • замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення ділянок під місця облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини;
 • впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

 

5.Фінансове здійснення виконання  Програми

 

Обсяг робіт і фінансування заходів програми визначається згідно з показниками, визначеними виконавчим комітетом сільської ради, враховуючи кошторисні призначення. Завдання програми розроблені, виходячи з мінімально необхідних обсягів для вирішення нагальних проблем екологічної безпеки та поліпшення стану навколишнього середовища.

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Оплата робіт по виконанню програми може здійснюватись за рахунок коштів, отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо…).

Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради.

 

6. Очікувані результати впровадження Програми

 

Головним завданням Програми є створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини, у  тому числі:

 • покращення екологічної ситуації на території громади;
 • зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони ТПВ;
 • зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля та здоров’я населення;
 • покращення санітарного стану населених пунктів та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців.

Виконання Програми дасть змогу:

 • ліквідувати стихійні сміттєзвалища;
 • зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
 • зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
 • створити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

        Придбання сучасних сміттєвозів і контейнерів дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.

7. Реалізація заходів Програми та контроль за її виконанням

 

        Для реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами формується група в складі: сільського голови, голів постійних комісій, секретаря виконавчого комітету. Очолює робочу групу сільський голова, що є одночасно керівником Програми.

         Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розподілення обов’язків між її членами відповідно до фахової підготовки та посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації Програми, а також систематичних завдань для взаємного інформування, обговорення та прийняття колективних рішень. Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших не передбачених причин, до Програми вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин зриву виконання Програми та робляться оргвисновки, спрямовані на подальше обов’язкове виконання всіх запланованих заходів Програми у встановлені терміни.

        

 

                       Секретар                                                                                Людмила Крикуненко 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июнь 2022  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Сайт Аджамської ЗШ
 • Аджамка-Forever
 • Сайт Кіровоградської районної ради
 • Кіровоградська ОДА
 • Кіровоградська РДА
 • Корисні посилання

  invest invest invest invest
  Copyright MyCorp © 2022
  uCoz