Воскресенье, 26.06.2022, 01:53
Офіційний сайт Аджамської сільської ради
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Guest | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 552
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Контактна інформація

(0522) 311-439
(0522) 311-388
27620 Кіровоградська обл.,
Кропивницький район, с. Аджамка, вул. Центральна, буд. 65

Додаток

До проєкту рішення «Затвердити Правила

 розміщення зовнішньої реклами

на території Аджамської сільської ради»

ПРАВИЛА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

НА ТЕРИТОРІЇ  АДЖАМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

        Ці правила розроблені на основі Закону України “Про рекламу”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067.

1. Загальні положення

1.1 Ці правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Аджамської сільської ради та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. Терміни та поняття

У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

 дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Аджамської сільської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

3. Порядок розміщення зовнішньої реклами

 3.1 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Аджамської сільської ради відповідно до цих Правил.

 3.2 Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.3 Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Аджамської сільської ради забороняється.

3.4 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища, та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів. 3.5 Функції з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами покладаються на відділ житлово-комунального господарства, інвестицій та соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Аджамської сільської ради (далі – робочий орган).

3.6 У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.7 Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

4. Повноваження робочого органу у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 4.1. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету селищної ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради;

 - ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

 - подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

5.1. Для одержання дозволу заявник звертається до Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) з заявою встановленої форми, до якої додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см) на якому планується розташування рекламного засобу,

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

5.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1. цих Правил, адміністратор ЦНАП передає заяву та документи, що додаються до неї до робочого органу в той же день.

Заява в день її надходження від адміністратора ЦНАП реєструється робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), якийведеться у довільній формі.

 Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу іншій особі.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав передбачених законом.

 Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

 5.3. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- органом виконавчої влади Кіровоградської обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

 - утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

 Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

5.4. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету сільської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

5.5. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

 Один примірник дозволу видається заявнику, другий залишається робочому органу для обліку та контролю.

 5.6. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

5.7. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

 5.8. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

 5.9. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.10.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

 Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

6.Плата за користування місцем розташування рекламних засобів

6.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному Аджамською сільською радою, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органам (особою).

 При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

 Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

6.2. Розмір плати за тимчасове користуванням місцем розташування рекламних засобів не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

 

Наступна

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июнь 2022  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Сайт Аджамської ЗШ
 • Аджамка-Forever
 • Сайт Кіровоградської районної ради
 • Кіровоградська ОДА
 • Кіровоградська РДА
 • Корисні посилання

  invest invest invest invest
  Copyright MyCorp © 2022
  uCoz